Article ID : 00251075 / Last Modified : 12/07/2022Print

Welcome to Alpha Lens cashback promotion

  UK - Ireland 

  Eesti

  Latvija

   

  UK - Ireland

  1. How do I participate in the promotion?

  2.  What is considered to be an acceptable proof of purchase?

  3.  What formats can be used for uploading documents as part of the registration process and are there any size restrictions?

  4. I have not received e-mail updates regarding my claim, how can I track the progress of it?

  5. I am experiencing problems when trying to register for this promotion online where should I go?

  6. I registered my camera but I did not receive my voucher codes, what should I do?

  7. What is the maximum amount of claims I can create?

   

  1. How do I participate in the promotion?

  STEP 1

  Buy an eligible camera, register your eligible camera on My Sony and indicate you would like to receive marketing emails. After the registration has been completed, you will receive 3 voucher codes within the next 24 hours to claim cashback when you purchase up to three eligible lenses from a participating retailer (in UK - in Ireland)

  STEP 2

  Enter the campaign website  (in UK - in Ireland) and click on the “Claim” button to register. Cashback claims may only be submitted after thirty (30) days from the date of purchase of the relevant Lens(es) and within three months from the lens purchase at the latest. Claims submitted before the relevant date will be rejected.

  Note: Claims can be submitted between 12.10.2020–31.07.2023. 

  STEP 3

  Log-in or create a My Sony account and fill in the campaign form by providing the following details:

  · Your Lens product information: model, serial number, unique voucher code received via My Sony, purchase date and retailer

  · Your personal details: name, email address, postal address, bank details and telephone number

  · Your proof of purchase of the lens

  · A photo of the white sticker which shows barcodes, model and serial number of the Promotion Lens that is CUT OUT from the lens product packaging

  After providing this information, please click on the “Submit” button.

   

  STEP 4

  After submitting your form, you’ll be redirected to a confirmation page and an email confirming your registration will be sent to your email address. Your registration code is an 8-digit number that will be displayed in the e-mail subject line. This code will also act as a reference number in case you have any questions about the campaign.

  STEP 5

  If your claim meets the terms and conditions of the promotion (in UK - in Ireland), you will receive your designated cashback within 28 days of your claim being validated. If you’d like to check the status of your cashback claim, please click on the “See the status of your claim ”  (in UK - in Ireland) link on the campaign homepage. 

  NOTE: A maximum of three (3) claims can be made per customer (and only one claim per model). Each code can only be used once.

  2.  What is considered to be an acceptable proof of purchase?

  An acceptable proof of purchase must contain the needed criteria below:
  1- Retailer's name.
  2- Date of purchase.
  3- Product details.
  4- VAT number of the retailer
  Putting into consideration that the claim can be rejected if the supplied documents do not meet the above criteria.

  3.  What formats can be used for uploading documents as part of the registration process and are there any size restrictions?

  Your file should not be larger than 5 MB. You can upload the standard JPEG, JPG, PNG and PDF formats only.

  4. I have not received e-mail updates regarding my claim, how can I track the progress of it?

  An automated confirmation e-mail is sent when your claim is submitted and another email when your claim is accepted. Should we need any further information, a separate e-mail is sent to you. Please make sure to check your spam/junk folder of your mailbox. Moreover, you may use this link (in UK - in Ireland) to track the progress of your claim by entering the claim ID provided in the confirmation e-mail.

  5. I am experiencing problems when trying to register for this promotion online where should I go?

  Feel free to contact our support line through this link (in UK - in Ireland) for any assistance regarding submitting your claim or to report any issues you may encounter. 

  6. I registered my camera but I did not receive my voucher codes, what should I do?

  If you are a new customer make sure you registered an eligible camera on My Sony. Please note: The 3 unique codes will be delivered in a separate email within 24 hours after product registration.

  In case you did not receive any email, please check your spam folder. 

   

  7. What is the maximum amount of claims I can create?

  You will receive 3 voucher codes for each registered eligible camera. There is no limit for the amount of registered eligible cameras.

  E.g.: If you buy and register 3 eligible cameras, you will get 3x3=9 voucher codes in total. 

  You are limited to one claim per individual lens model per 1 registered eligible camera.

   

   

  Eesti

  1. Kuidas kampaanias osaleda?

  2. Milliseid ostu tõendavaid dokumente te aktsepteerite?

  3. Millised on nõudmised üleslaetavatele failidele, mis sisaldavad registreerimisinfot?

  4. Ma ei ole saanud e-postiga kinnitust/infot oma taotluse kohta, kuidas ma saan infot oma taotluse staatuse kohta?

  5. Mul esinesid kampaaniasse registreerimisel probleemid, kuhu pean pöörduma?

  6. Ma registreerisin oma kaamera, kuid ma ei saanud oma vautšerikoode, mida ma peaksin tegema?

  7. Milline on maksimaalne taotluste summa, mida ma saan esitada?

   

  1. Kuidas kampaanias osaleda?

  SAMM 1

  Ostke sobiv kaamera, registreerige sobiv kaamera My Sony veebilehel ja andke teada, et soovite saada turundusmeile. Kui registreerimine on tehtud, saate järgmise 24 tunni jooksul kolm vautšerikoodi, millega saate taotleda raha tagasi, kui ostate ühe kuni kolmsobivat objektiivi osalevalt jaemüüjalt.

  SAMM 2

  Sisestage kampaania veebisait ja klõpsake registreerumiseks nuppu „Claim” (Taotle) . Raha tagasi saamise taotluse saab esitada alles pärast kolmekümne (30) päeva möödumist asjaomas(t)e objektiivi(de) ostukuupäevast ja hiljemalt kolme kuu jooksul alates objektiivi ostmisest. Enne vastavat kuupäeva esitatud taotlused lükatakse tagasi.

  SAMM 3

  Logi sisse või loo endale MySony konto ja sisesta kampaania vormi järgnev info:

  · Teie objektiivi tooteteave: mudel, seerianumber, My Sony kaudu saadud ostukviitungi kood, ostukuupäev ja jaemüüja

  · Sinu isikuandmed: nimi, e-posti aadress, postiaadress, pangaandmed ja telefoninumber

  · Kampaaniaobjektiivi väljatrükitud originaalkviitungi/-arve koopia, millel on selgesti näha edasimüüja nimi, toote nimi ja ostukuupäev

  · Foto valgest kleepsust, millel on kujutatud vöötkoodid ning kampaaniaobjektiivi mudel ja seerianumber ning mis on objektiivi pakendist VÄLJA LÕIGATUD

  Peale info sisestamist vajuta nuppu „Kinnitan“.

  SAMM 4

  Peale vormi täitmist näed kinnituslehekülge ning saadame Sulle osalemise kinnitamiseks ka e-kirja. E-kirja 'Subject' real näed oma 8-numbrilist registreerimiskoodi. Viita alati ka sellele koodile, kui Sul on kampaania kohta küsimusi.

  SAMM 5

  Kui Sinu rahatagastuse taotlus vastab kõigile kampaania tingimustele, jõuab rahatagastus Sinuni hiljemalt 28 päeva jooksul alates Sinu taotluse kinnitamisest. Kui Sa soovid oma rahatagastuse taotluse staatust kontrollida, siis kliki kampaania kodulehel lingil „Kontrolli oma taotluse staatust“.

  MÄRKUS. Ühe kliendi kohta saab esitada maksimaalselt kolm (3) nõuet (ja ainult ühe nõude mudeli kohta). Iga koodi saab kasutada ainult üks kord.

  2. Milliseid ostu tõendavaid dokumente te aktsepteerite?

  Aktsepteeritav ostu tõendav dokument peab sisaldama järgnevat infot:

  1- Edasimüüja nime. 

  2- Ostu sooritamise kuupäeva. 

  3- Toote infot. 

  4- Müüja KM kohuslase numbrit.

  Tuleb arvesse võtta, et taotlus võidakse tagasi lükata, kui esitatud dokument ei vasta nendele nõudmistele.

  3. Millised on nõudmised üleslaetavatele failidele, mis sisaldavad registreerimisinfot?

  Failid ei tohi olla suuremad kui 5 MB, aktsepteeritavad formaadid on vaid standartsed JPEG, JPG, PNG ja PDF failid.

  4. Ma ei ole saanud e-postiga kinnitust/infot oma taotluse kohta, kuidas ma saan infot oma taotluse staatuse kohta?

  Automaatne kinnitusega e-kiri saadetakse, kui Sinu taotlus on sisestatud, ning teine kinnitus e-kiri siis, kui Sinu taotlus on kinnitatud. Kui me vajame veel lisainfoot, saadetakse Sulle eraldi e-kiri. Kontrolli kindlasti ka oma rämpsposti/junk mail postkasti. Lisaks saad siin lingil jälgida oma taotluse staatust, kui sisestad taotluse koodi, mille saatsime Sulle kinnitusega e-kirjas.

  5. Mul esinesid kampaaniasse registreerimisel probleemid, kuhu pean pöörduma?

  Palun võta ühendust meie klienditoega, kust saad abi seoses kõikide kampaaniat ja selles osalemist puudutavate küsimuste ning probleemidega.

  6. Ma registreerisin oma kaamera, kuid ma ei saanud oma vautšerikoode, mida ma peaksin tegema?

  Kui olete uus klient, veenduge, et oleksite registreerinud sobiva kaamera My Sony veebilehel. Pange tähele: kolm unikaalset koodi saadetakse eraldi e-kirjaga 24 tunni jooksul pärast toote registreerimist.

  Kui te ei saanud ühtegi meilisõnumit, kontrollige palun oma rämpspostikausta.

   

  7. Milline on maksimaalne taotluste summa, mida ma saan esitada?

  Te saate 3 vautšerikoodi iga registreeritud kampaanias osaleva kaamera kohta. Registreeritud kõlblike kaamerate arv ei ole piiratud.

  Näiteks: kui ostate ja registreerite 3 kampaanias osalevat kaamerat, saate kokku 3x3=9 vautšerikoodi. 

  Te võite esitada ühe taotluse iga objektiivi mudeli kohta ühe registreeritud kampaanias osaleva kaamera kohta.

   

  Latvija

  1 . Kā es varu piedalīties akcijā?

  2. Kas tiek uzskatīts kā pirkuma pierādījums?

  3. Kādi formāti ir izmantojami, augšupielādējot failus, un kādi ir izmēru ierobežojumi?

  4. Neesmu saņēmis e-pastu par pieteikuma statusu. Kā varu izsekot tā progresam?

  5. Man radušās problēmas, reģistrējot preci kampaņai internetā. Pie kā man vērsties?

  6. Es reģistrēju savu kameru, bet nesaņēmu kupona kodus. Kas man jādara?

  7. Kāds ir maksimālais pieprasījumu  skaits, ko es varu izveidot?

   

  1 . Kā es varu piedalīties akcijā?

  1. DARBĪBA

  Įsigykite į akciją įtrauktą fotoaparatą, užregistruokite į akciją įtrauktą fotoaparatą platformoje „My Sony“ ir nurodykite, kad norite gauti rinkodaros el. laiškus. Kai registracija bus baigta, per ateinančias 24 valandas gausite 3 kuponų kodus, kad galėtumėte atsiimti piniginę grąžą pirkdami vieną iki trijų į akciją įtrauktų objektyvųdalyvaujančio pardavėjo

  2. DARBĪBA

  Atidarykite kampanijos svetainę ir spustelėkite mygtuką „Atsiimti“, kad užsiregistruotumėte. Paraiškas dėl piniginės grąžos galima pateikti tik praėjus trisdešimčiai (30) dienų nuo atitinkamo (-ų) objektyvo (-ų) įsigijimo dienos ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo objektyvo įsigijimo. Paraiškos, pateiktos iki atitinkamos datos, bus atmestos.

  3. DARBĪBA

  Piesakieties vai izveidojiet lietotāja kontu un aizpildiet kampaņas veidlapu, sniedzot šādu informāciju:

  · Jūsu Lens produkta informācija: modelis, sērijas numurs, unikālais talona kods, kas saņemts, izmantojot My Sony, pirkuma datumu un mazumtirgotāju

  · personas datus: vārds un uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese, bankas rekvizīti un tālruņa numurs;

  · Dukāta pārdošanas rēķina/kvīts oriģināla kopija ar skaidri saskatāmu Akcijas objektīva mazumtirgotāja nosaukumu, preces nosaukumu un iegādes datumu

  · Fotogrāfija, kurā redzama balta uzlīme, kas ir IZGRIEZTA no Akcijas objektīva iepakojuma un uz kuras ir attēloti Akcijas objektīva svītrkodi, modelis un sērijas numurs

  Kad informācija ir sniegta, noklikšķiniet uz pogas „Iesniegt”.

  4. DARBĪBA

  Pēc veidlapas iesniegšanas jūs tiksiet novirzīts uz apstiprinājuma lapu un uz jūsu e-pasta adresi tiks nosūtīta reģistrācijas apstiprinājuma vēstule. Jūsu reģistrācijas kods ir astoņciparu skaitlis, kas būs norādīts e-vēstules temata rindā. Šis kods ir jāizmanto arī par atsauces numuru, ja jums ir kādi jautājumi par kampaņu.

  5. DARBĪBA

  Ja pieteikšanās informācija atbildīs kampaņas noteikumiem, jūs saņemsiet norādīto naudas atmaksu 28 dienu laikā pēc pieteikuma apstiprināšanas. Ja vēlaties pārbaudīt savu naudas atmaksas pieteikuma prasības statusu, lūdzu, klikšķiniet uz saiti “Skatīt pieteikuma statusu” kampaņas mājas lapā.

  PIEZĪME. Katram klientam var iesniegt ne vairāk kā trīs (3) pretenzijas (un tikai vienu pretenziju katram modelim). Katru kodu var izmantot tikai vienu reizi.

  2. Kas tiek uzskatīts kā pirkuma pierādījums?

  Pirkuma pierādījumā jābūt norādītai šādai informācijai:

  1- Mazumtirgotāja nosaukums.

  2- Pirkuma datums.

  3- Informācija par preci.

  4- PVN numurs.

  Ņemiet vērā, ka pieteikumu var noraidīt, ja tas neatbilst minētajiem kritērijiem.

  3. Kādi formāti ir izmantojami, augšupielādējot failus, un kādi ir izmēru ierobežojumi?

  Dokumentu izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB. Augšupielādēt var tikai standarta JPEG, JPG, PNG un PDF failus.

  4. Neesmu saņēmis e-pastu par pieteikuma statusu. Kā varu izsekot tā progresam?

  Automātisks apstiprinājuma e-pasts tiek nosūtīts brīdī, kad jūsu pieprasījums tiek iesniegts un vēl viens e-pasts tiek nosūtīts brīdī, kad pieteikums ir pieņemts. Ja mums nepieciešama papildu informācija, to nosūtām atsevišķā e-pastā. Lūdzu, pārbaudiet mēstuļu/nevēlamo e-pastu mapi. Jūs varat izmantot šo saiti, lai sekotu līdzi pieteikuma progresam, ievadot ID numuru, ko saņēmāt apstiprinājuma e-pastā.

  5. Man radušās problēmas, reģistrējot preci kampaņai internetā. Pie kā man vērsties?

  Lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta servisu, izmantojot šo saiti, lai saņemtu palīdzību par pieteikšanās procesu vai lai ziņotu par radušām problēmām.

  6. Es reģistrēju savu kameru, bet nesaņēmu kupona kodus. Kas man jādara?

  Jei esate naujas klientas, pasirūpinkite, kad užregistruotumėte į akciją įtrauktą fotoaparatą platformoje „My Sony“. Pastaba. Užregistravus produktą, per 24 valandas atskiru el. laišku bus pateikti 3 unikalūs kodai.

  Ja nesaņēmāt nevienu e-pasta ziņojumu, lūdzu, pārbaudiet savu mēstuļu mapi.

  7. Kāds ir maksimālais pieprasījumu  skaits, ko es varu izveidot?

  Par katru reģistrēto atbilstošo kameru jūs saņemsiet 3 kuponu kodus. Reģistrēto atbilstošo kameru skaits nav ierobežots.

  Piemēram, iegādājoties un reģistrējot 3 atbilstošas kameras, kopā saņemsiet 3x3=9 kuponu kodus.

  Jūs varat veikt tikai vienu pieprasījumu uz vienu konkrēto objektīvu izmantojot vienas reģistrētas kameras kupona kodu.