Saņemiet atlaidi līdz pat 100 EUR apmērā nākamajiem 
objektīvu vai piederumu pirkumiem*

Ja esat iegādājies un reģistrējis piemēroto kameru vietnē My Sony, un e-pastā saņēmāt kupona(-u) kodu(-s). Kamerai jābūt iegādātai līdz 31.03.2024. un reģistrētai līdz 15.06.2024.

* Akcija ir derīga atbilstošu objektīvu un piederumu pirkumiem, kas veikti no 01.04.2023. līdz 30.06.2024. (ieskaitot). Pieprasījumu par naudas atmaksu varat iesniegt līdz 31.08.2024. (ieskaitot).


Skatiet sava pieprasījuma statusu